Meteen naar de inhoud

Audit Vs Werknemersrapporten

 

Audit

Gegevens: Om een bedrijf te controleren, stelt de accountant de feiten vast voor de financiële verklaringen van het bedrijf.

Auditors worden over het algemeen aangesteld door de onderneming. In het algemeen kan de controle inhouden dat personeel wordt aangesteld voor het testen van bedrijfsplannen, het ontwikkelen van bedrijfsbeleid en het vaststellen van algemene bedrijfsnormen.

Wat is het verschil tussen een audit en een verslag van een werknemer of leden over hun respectieve bedrijfs- en financiële gedrag ?

Definitie: Audit vs. Werknemersrapporten

Controle wordt voorgeschreven door de regels van de wet op de dienstenbelasting, betaald op het moment van de belastingaangifte.

Er zijn twee categorieën accountants van de vennootschap – Onafhankelijke accountant, werknemer van de fabriek en controle van de bedrijfsuitgaven.

Onafhankelijke accountant – De enige persoon die gemachtigd is om de financiële staten van de vennootschap te onderzoeken is de pensioenambtenaar van de ondernemingen in India (PPO)

Hoewel er in de particuliere sector verschillende soorten pensioenambtenaren bestaan, zijn alleen Persoonlijke Pensioenfondsen van Overheidsinstellingen, Pensioenfonds voor Werknemers en Gepensioneerden en Particulier Pensioenfonds voor Werknemers bevoegd om de Jaarrekeningen van een Indiase onderneming te controleren.

Terwijl een controle van de bedrijfsuitgaven wordt uitgevoerd in de volgende Floridaang , kan een controle van de molen worden uitgevoerd door een persoon die een meervoudig deel van de werkzaamheden van de controleurs uitvoert.

Figuur 1-2 geeft een overzicht van het auditproces.

Wat zijn de controlekosten van de onderneming?

Definitie: De kosten van een bedrijfsaudit zijn afhankelijk van het onderzoek en de normgevallen die door de auditor worden uitgevoerd. De auditkosten omvatten personeels-/certificeringskosten, evaluatiekosten, andere uitgaven van derden die de onderneming maakt ter ondersteuning van de auditor en het personeel dat hem ondersteunt. De kosten van een audit kunnen variëren naar gelang van de complexiteit van het onderzoek.

Het accountantsverslag van uw vennootschap is een essentieel onderdeel van formulier 38R dat door de IAS-functionarissen van vennootschappen wordt verstrekt voor diverse doeleinden in het kader van de wet.

Informele vragen :

1. Wat is het werknemersverslag?

2. Wat is de reikwijdte van de Aspect-audit?

1. De rapporten van de werknemers kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Indien een document aan een audit wordt onderworpen, moet een schriftelijke aankondiging onder de werknemers worden verspreid.

2. De reikwijdte van de Aspect-audit omvat zowel de financiële als de niet-financiële aspecten van een organisatie.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om bijkomende informatie te verstrekken die vereist is krachtens de bepalingen van de Wet. Accountants eisen bijvoorbeeld een bevestiging van bepaalde transacties die de onderneming is aangegaan en van de eerste datum waarop werknemers van de onderneming in dienst zijn getreden.

4. Het boekhoudkundige beginsel van de controle is de integriteit van de fysieke naleving van de belastingwetten. Derhalve moeten tijdens de controle zowel financiële als niet-financiële aspecten worden onderzocht en is documentatie van de voorstellen en de ontvangst van offertes enz. van essentieel belang.

5. De controle van een organisatie omvat vele aspecten. Tijdens de controle moet bijvoorbeeld de kwestie van de kapitaalvoorraad worden onderzocht.

6. Hoofdplan voor kapitaalinvesteringen enz. wordt belangrijk tijdens de controle. Het investeringsbeleid maakt een systematische configuratie van de kapitaalvoorraad mogelijk.

7. Na afloop van de evaluatie zal er een zeker menselijk aspect zijn als de waarde van de transacties wordt onderzocht.

Er is geen officieel accountantsverslag voor HUF’s en werknemers, maar er zal wel een vorm zijn voor hun algemeen verslag en inspectieverslag als aan alle bovenstaande criteria is voldaan.

Voorbeeld:

EEN ABSTRACT VOOR DE ONDERNEMING WORDT VERWACHT DE VOLGENDE BEOORDELING:

(1)BEOORDELING VAN GUNSTEN, AANDELENCONTRACTEN EN INKOMSTENBELASTING,

(2)INTERPRETATIE VAN BALANSEN EN STRUCTUURWIJZIGINGEN,

(3)AANBEVELING VOOR DE EVALUATIE VAN EIGENDOMMEN EN LEENGEBIEDEN,

(4) INVESTERINGSSTRATEGIE EN EVALUATIE VAN DE WAARDEN,

(5) EVALUATIE VAN DE ECONOMISCHE STRATEGIE EN HET VEROORZAKEN VAN AANPASSINGEN IN PERSONEEL EN INVESTERINGEN OP VERSCHILLENDE GEBIEDEN VAN DE TECHNOLOGIE CASE STUDIES.

(6)INTEGRATIE VAN HET EN HET VERWERVEN VAN MENSELIJKE CAPACITEIT OM PARITEIT TE KWEKEN IN EEN REGIO MET ENGELS EVENWICHT OP BASIS VAN DE KENNIS EN DE RAAKVLAKKEN MET DE ECONOMISCHE PRAKTIJKEN DIE DOOR DE ECONOMISCHE BASIS IN DIE REGIO WORDEN GEMAAKT.

Verder onderzoek wordt voorgesteld…

(1)Een recente DOOR DE VERGADERING TE HOUDEN CONFERENTIE VAN DE PROFESSIONALS VOOR ECONOMISCH BELEID, INVESTERINGSONTWIKKELING EN SOCIALE ONTWIKKELING KAN WORDEN VERBONDEN IN HET TENNISCUIT LATER GUITARISTEREN.

Lees meer:

iso certificering

consultancy